ممکن است شما دانشجو باشید، یا مدیر، یا کارشناس. به هر صورت ما منتظر شما بوده ایم. به کافه بیم خوش آمدید!

آموزش

مهم ترین ستون کافه بیم، آموزش است. آموختن و یاد دادن. در بیم اهمیت یاد دادن بیشتر است. چرا که بیم برای همکاری بیشتر و بهتر است. اگر چیزی که ما می دانیم فقط خودمان بدانیم نمی توانیم همکاری کنیم. هدف نهایی همکاری است.

تفریح

ستون مهم دیگر کافه بیم، تفریح است. ما از روش هایی استفاده می کنیم که آموزش و تجربه عملی را در کنار تفریح داشته باشیم. لذت و هیجان برای ما اهمیت فراوان دارد و فکر می کنیم تفریح مناسب به بازدهی بیشتر و بیشتر می انجامد.

تجربه عملی

ما می خواهیم نتایج آموزش را به صورت عملی و در پروژه ها پیاده سازی و اجرایی کنیم. در این زمینه هم از همکاری شما استقبال می کنیم و هم اگر بتوانیم با شما همکاری می کنیم. باز به همکاری که اساس و بنای مدلسازی اطلاعات ساختمان است باز می گردیم.

وجه تمایز ما

تصور عمومی از مدلسازی اطلاعات ساختمان به مدل سه بعدی محدود می شود (اطلاعات بیشتر در این مقاله). در نتیجه تمام آموزشهای مدلسازی اطلاعات ساختمان در ایران حول نرم افزارهای مدلسازی و معروفترین آنها یعنی Revit باز می گردد. 

ما در کافه بیم معتقدیم جنبه های زیرساختی و فرایندی در BIM اهمیت بیشتری دارد. مدیریت اطلاعات ساختمان را بر مدلسازی مقدم می دانیم و فکر می کنیم که مدلسازی ابزاری است برای مدیریت مناسب اطلاعات ساختمان اما همه آن نیست. 

همکاری

BIM هندوانه ای نیست که با یک دست برداشت. همکاری، هدف نهایی و مقصود غایی مدلسازی اطلاعات ساختمان است. ما در اجرای پروژه های شما و در تدوین برنامه های استراتژیک سازمانی در زمینه مدیریت اطلاعات با شما همکاری می کنیم.

شماه هم اگر در زمینه BIM متخصص هستید و کارهای اجرایی و آموزشی انجام می دهید، از همکاری با شما بهره می گیریم.

برای اینکه با ما در تماس باشید لطفاً در خبرنامه سایت عضو شوید. 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟