مدل سازی اطلاعات ساختمان مفهوم پیچیده ای است حتی برای کسانی که تجربه و مهارتی در آن دارند. در این 10 ویدئو سعی شده است مبانی اولیه مدل سازی اطلاعات ساختمان به صورت خلاصه ارائه شود. برای تفصیل هر یک از بخش هایی که در اینجا آمده، می توان ساعت ها برنامه آموزشی، کنفرانس و نمونه اجرایی ارائه داد، اما برای هر کسی که با بیم سر و کار دارد ضروری است مبانی و مفاهیم کلی را به درستی درک کند. به این جهت است که حتی اگر در بیم، مهارت و تخصص و تجربه ای دارید مشاهده این ویدئوها و مرور مبانی را به شما توصیه می کنیم.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟