Cost Estimation

مدلسازی شرایط موجود

0
شماره

توضیح

فرایندی که در آن می تواند بیم برای متره دقیق و کامل پروژه و در نتیجه تخمین هزینه آن در طول کل دوران حیات پروژه مورد استفاده قرار گیرد. 

این فرایند به تیم پروژه امکان می دهد اثرات هزینه ای تصمیمات خود را در طول پروژه ببیند و در نتیجه تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. بیم امکان بررسی اثرات دقیق تصمیمات را فراهم می کند. بدین ترتیب می تواند کمک کند که در دوران طراحی تصمیمات به نحوی اتخاذ شوند که اثرات هزینه ای آن تحت کنترل باشد. 

ارزش های بالقوه

متره دقیق متریال های مدل شده

تهیه سریع و فوری متره و برآوردهای پروژه برای تصمیم گیری مناسب 

تهیه تخمین های مالی بیشتر در مدت زمان کمتر 

ارائه بصری کامل و دقیق پروژه و اجزای ساختمانی که باید در متره مورد توجه قرار گیرد


صرفه جویی در وقت کارشناسان مدیریت هزینه پروژه 


ارائه فرصت به کارشناسان مدیریت هزینه برای صرف زمان روی موضوعات مهمتر از متره از جمله بررسی امکان پیش ساخت، بررسی خطرات و ریسک های قیمت ها، که در واقع مهم تر هستند

امکان ردیابی هزینه های پروژه روی مدل 5 بعدی با اضافه شدن اطلاعات مالی به مدل 4 بعدی 


امکان تعمق بیشتر در گزینه ها و انتخاب های کارفرما در محدوده بودجه مصوب 


تخمین هزینه سریع و فوری بخشی از پروژه 


امکان آموزش سریع تر نیروهای کار تازه به صورت بصری 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟