buildingSMART

buildingSMART یک جامعه جهانی از بخش ها ، اعضا ، شرکاء و حامیان مالی است. این جامعه buildingSMART متعهد به ایجاد و توسعه راههای دیجیتالی آزاد برای کار در صنعت ساخت و دارایی ساخته شده است.

استانداردهای buildingSMART به صاحبان دارایی و کل زنجیره تأمین کمک می کند تا در کل پروژه و چرخه حیات دارایی کارآمدتر و با مشارکت بیشتر کار کنند.

buildingSMART بر حل چالش های قابلیت همکاری در صنعت متمرکز شده است. buildingSMART یک فروم بین المللی بی طرف برای شروع ، توسعه ، ایجاد و اتخاذ استانداردهای دیجیتال باز برای فرآیندهای BIM است.

buildingSMART

مهمترین استاندارد منتشر شده توسط این سازمان، کلاس های بینادین صنعت یا Industry Foundation Classes است که به IFC شهرت دارد. بسیاری از مدل سازان، با فرمت خروجی ifc در نرم افزارهای مدل سازی آشنا هستند. اما دامنه کاربرد این استاندارد بسیار گسترده است. 

علاوه بر نرم افزارهای مدل سازی، نرم افزارهای مدیریت دارایی نیز بر اساس این استاندارد به تبادل اطلاعات می پردازند. 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟