سازمان جهانی استاندارد ISO برای نخستین بار در سال ۲۰۱۸ جلد 1 و 2 از سری استانداردهای ISO 19650 را منتشر کرد. این سری استاندارد، به ترسیم مسیر مدیریت اطلاعات ساختمان (اعم از نوع ابنیه و پروژه ساختنی) برای حصول یک مدل اطلاعاتی جامع در پایان پروژه و استفاده از آن در دوران بهره برداری می پردازد.

برنامه فعلی انتشار این استاندارد، بر مبنای 5 جلد است که به این شرح می باشد:

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟